59087
Beskontaktni termometar
11.90€
Zalihe: 22.889
 
32274
Plastična kutijica
1.20€
Zalihe: 9.937
 
32268
Držač sa higijenskim kesicama za ljubimce
0.69€
Zalihe: 10.553
 
 
 
32187
Plastična kutijica
0.06€
Zalihe: 19.637
 
 
 
32243
Antibakterijska tečnost za dezinfekciju ruku, 1 l
1.90€
 
32216
antibakterijska tečnost za dezinfekciju ruku, 100 ml
0.40€
Zalihe: 45.922
 
32212
antibakterijska tečnost za dezinfekciju ruku, 30 ml
0.22€
Zalihe: 152.998
 
32234
antibakretijska tečnost za dezinfekciju ruku, 5 l
7.30€
Zalihe: 222
 
32229
Antibakretijska tečnost za dezinfekciju ruku, 500 ml
1.20€
 
32215
antibakterijaska tečnost za dezinfekciju ruku, 50 ml
0.26€
Zalihe: 129.746
 
32242
Antibakterijski gel za dezinfekciju ruku, 1 l
2.45€
Zalihe: 1.286
 
32228
antibakterijski gel za dezinfekciju ruku, 100 ml
0.42€
Zalihe: 71.116
 
32219
antibakterijski gel za dezinfekciju ruku, 300 ml
0.99€
Zalihe: 32.761
 
32233
antibakterijski gel za dezinfekciju ruku, 5 l
9.90€
Zalihe: 240
 
32221
antibakterijski gel za dezinfekciju ruku, 500 ml
1.45€
Zalihe: 9.127
 
32214
antibakterijski gel za dezinfekciju ruku, 50 ml
0.25€
Zalihe: 159.792
 
32213
antibakterijski gel za dezinfekciju ruku, 50 ml
0.33€
Zalihe: 129.872
 
32237
antibakterijska tečnost za dezinfekciju, 5 l
7.30€
Zalihe: 88
 
32223
antibakterijska tečnost za dezinfekciju, 500 ml
1.30€
Zalihe: 1.281
 
59070
Zaštitna maska za jednokratnu upotrebu
0.03€ - 0.04€
Zalihe: 4.149.550
 
 
 
 
 
 
 
 
59073
Dečja maska za jednokratnu upotrebu
0.03€ - 0.04€
Zalihe: 2.173.790
 
 
 
 
59074
Dečja zaštitna maska za jednokratnu upotrebu
0.02€
Zalihe: 3.655.150
 
 
 
59075
Zaštitna maska za jednokratnu upotrebu u pojedinačnom pakovanju
0.03€ - 0.04€
Zalihe: 128.450
 
 
32188
Plastična kutijica
0.34€
Zalihe: 16.618