59021
Kesa za pakovanje, dimenzije 20 x 30 cm
0.03 €
Zalihe: 71.991
 
59022
Kesa za pakovanje, dimenzije 25 x 35 cm
0.04 €
Zalihe: 39.585
 
59023
Kesa za pakovanje, dimenzije 30 x 40 cm
0.05 €
Zalihe: 39.390