59021
Kesa za pakovanje, dimenzije 20 x 30 cm
0.04 €
Zalihe: 58.391
 
59022
Kesa za pakovanje, dimenzije 25 x 35 cm
0.05 €
Zalihe: 263.904
 
59023
Kesa za pakovanje, dimenzije 30 x 40 cm
0.06 €
Zalihe: 99.700